In Aktualności

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Aktywizacja-rewitalizacja” w ramach II naboru dla Gminy i Miasta Nisko.

Poniżej znajdują się Listy kandydatów/ kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (osobno dla kobiet i mężczyzn).

lista-rankingowa-nabor-nr-ii-dla-gminy-i-miasta-nisko

F