In Aktualności

Poniżej zamieszczamy szczegółowy zaktualizowany harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja-rewitalizacja” z dnia 14.09.2021r.

szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia

Zespół Kuźni Przedsiębiorczości

F