In Aktualności

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu “Aktywizacja-rewitalizacja” z dnia 28-08-2023 r.

28-08-2023-szczegolowy-harmonogram-udzielenia-wsparcia

Zespół projektowy

F