In Aktualności

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu “Aktywizacja-rewitalizacja” z dnia 30-08-2023 r. 

30-08-2023-szczegolowy-harmonogram-udzielenia-wsparcia

Zespół projektowy

F