In Aktualności

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu “Aktywizacja-rewitalizacja” z dnia 29-09-2023 r. 

szczegolowy-harmonogram-udzielenia-wsparcia-z-dn.28-09-2023

Zespół projektu

F