In Aktualności

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu “Aktywizacja-rewitalizacja” z dnia 28-09-2023 r.

szczegolowy-harmonogram-udzielenia-wsparcia-z-dn.28-09-2023

Zespół projektu

 

F