In Aktualności

30 czerwca i 1 lipca w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej odbywa się wydarzenie – Design Sprint by Unicorn Hub, czyli spotkanie startupów z VIII rundy inkubacji.
Miejski Zakład Komunalny, będący Partnerem Technologicznym projektu będzie gościł ok. 80 osób, reprezentujących branże IT/ICT, Smart City/Transport oraz Medycyna/Zdrowie Publiczne. Eksperci MZK dzielą się na co dzień ze startupami swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze: nowoczesnych rozwiązań dla branży odzysku i przetwórstwa odpadów, gospodarki komunalnej, elektromobilności i organizacji transportu publicznego, wdrażania rozwiązań Smart City, podnoszących jakość życia mieszkańców.

Spółki, które realizują 4 miesięczny program inkubacji kolejnej w rundzie VIII, w Projekcie Platforma Startowa Unicorn Hub opracowują pierwszą wersję produktu / usługi oraz weryfikują  rynkowo model biznesowy danego pomysłu.

Podczas spotkań, które odbędą się w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej, founderzy innowacyjnych rozwiązań będą uczestniczyli w warsztatach z autoprezentacji, które poprowadzi Kasia Klimek – aktorka, Profesjonalny Certyfikowany Coach Biznesowy, coach life, trener biznesowy. Ukończyła Akademię Teatralną, Wydział sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, studia podyplomowe z Logopedii i Pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim, Szkołę Trenerów „Entrepreno”, Akademię Menadżera, certyfikowane szkolenie Praktyk NLP oraz certyfikowane szkolenie Coaching wg standardów ICF. Od 2014 jest coachem ICF ACC, od 2018 na poziomie PCC. Jako trener pracuje od 2003 roku. Jest specjalistką ze szkoleń z zakresu kompetencji miękkich tj.: emisja głosu i dykcja, sztuka prezentacji, kultura żywego słowa, wystąpienia publiczne, coaching, komunikacja interpersonalna, komunikacja z trudnym klientem, autoprezentacja, motywacja, zarządzanie sobą w stresie, asertywność, budowanie zespołów, integracja. Posiada umiejętność pracy z wyobraźnią, kreowania nierzeczywistych światów, przekazywania emocji nie tylko w głosie, ale i ciele, dzięki doświadczeniu gry aktorskiej, co daje jej nieograniczone środki do pracy z klientami. Łącząc umysł i ciało, coaching i teatr, pomaga klientom kroczyć drogą samodoskonalenia. Stwarza przestrzeń do rozwoju osobistego poprzez pracę nad emisją głosu, wystąpieniami publicznymi, komunikacją z klientem, ekspresją ciała czy improwizacją aktorską. Jest współautorką projektu skierowanego do kobiet Akademia Szczęśliwej Kobiety. Prowadzi kanał na YouTube: BLOOM Kasia Majewska dotyczący umiejętności w zakresie wystąpień publicznych.

Michał Czajkowski – Manager Inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub jest konsultantem biznesowym i trenerem zarządzania. To Menedżer, praktyk biznesu, marketer, konsultant i szkoleniowiec w obszarze zarządzania oraz przedsiębiorczości, doradca i matchmaker w handlu międzynarodowym. Specjalizuje się we wspieraniu przedsiębiorców w modyfikowaniu modelu biznesowego, tworzeniu spójnych fundamentów zarządzania oraz przeprowadzania pracowników i kadry zarządzającej przez zmiany nastawione na optymalizację współpracy operacyjnej ze strategią organizacji. Michał jest praktykiem Business Model Canvas, narzędzi tworzenia propozycji wartości, podejścia Lean Startup oraz metod wspierających twórcze rozwijanie biznesu, produktów i usług (m.in. Design Thinking, techniki zespołowego generowania i weryfikacji rozwiązań.) Wspiera nowe biznesy na ścieżce do komercjalizacji oraz pozyskania inwestorów. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Trenerów STER. Podczas Design Sprint – Michał Czajkowski poprowadzi warsztat Team builiging – niezbędny przy tworzeniu prawdziwego zespołu startupowego.

Po części warsztatowej zaplanowana jest prezentacja Venture Capital – finansowanie rozwoju spółki inwestycjami  kapitałowymi,  którą zaprezentuje Marcin Bielówka z INNOventure – współzałożyciel,  Partner projektu Platforma Startowa Unicorn Hub, Fundusz inwestujący w ambitne projekty oparte o wyniki prac badawczo rozwojowych. Wśród spółek, w które zainwestował są: PolTREG , SDS Optic, SIDLY, Cardiomatics, Sky Engine, RevDeBug i kilkanaście innych. W ramach platformy eksperci INNOventure wspierają startupy pomagając m.in. budować strategię finansowania. INNOventure zainwestował również w dwa projekty, które przeszły proces inkubacji w ramach platform startowych tj. Phonemic SP. z o.o., budujący akceleratory sprzętowe wspomagające obliczenia.

Projekt „Platforma Startowa Unicorn Hub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

    

F