In Aktualności

21 kwietnia 2023 r. w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej zaplanowano Design Sprint by Unicorn Hub. W spotkaniu weźmie udział 20 startupów z całej Polski. Miejski Zakład Komunalny, będący Partnerem Technologicznym projektu będzie gościł ok 50 osób, reprezentujących branże IT/ICT, Smart City/Transport oraz Medycyna/Zdrowie Publiczne.

Runda X to ostatnia runda podsumowująca projekt, którego wartość to ponad 18 mln zł. W trakcie trwania projektu do oceny i przeanalizowania przez ekspertów Platformy złożono 2102 wnioski. Podczas 10 rund czteromiesięcznej inkubacji w Polsce Wschodniej w ramach projektu zarejestrowano 319 startupów, 119 startupów Unicorna, otrzymało dofinansowanie na wdrożenie produktu na rynek z działania 1.1.2 PO PW (do IX 2022 – zamknięcie konkursu) na kwotę 112 378 430,48.

MZK jako Partner projektu  uczestniczył w 180-ciu spotkaniach programowych i informacyjno-promocyjnych, w których uczestnikami byli przedsiębiorcy, naukowcy, biznesmeni, łącznie ponad 3200 osób.  W ramach funkcjonującego parku maszynowego w SSG MZK projektowane i wykonywane były prototypy urządzeń (4 produkty). Ze współpracy z MZK skorzystało 281 startupów. SSG MZK przez czas realizacji projektu było instytucją otoczenia biznesu. Realizując projekt stalowowolskie MZK stało się przedsiębiorstwem bardziej rozpoznawalnym jako wyspecjalizowana firma wdrażająca innowacje w obszarze gospodarki komunalnej. Nawiązane zostały liczne relacje, współprace biznesowe, branżowe, specjalistyczne.

Eksperci MZK dzielą się na co dzień ze startupami swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze: nowoczesnych rozwiązań dla branży odzysku i przetwórstwa odpadów, gospodarki komunalnej, elektromobilności i organizacji transportu publicznego, wdrażania rozwiązań Smart City, podnoszących jakość życia mieszkańców.

Spółki, które realizują 4 miesięczny pogram inkubacji kolejnej w rundzie X, w Projekcie Platforma Startowa Unicorn Hub opracowują pierwszą wersję produktu / usługi oraz weryfikują  rynkowo model biznesowy danego pomysłu.

Podczas spotkania Design Sprint, które odbędzie się w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej, founderzy innowacyjnych rozwiązań będą uczestniczyli w prezentacjach osób związanych z branżą startupową, a tematyka będzie dotyczyła m.in patentów wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Prezentację z ramienia Urzędu Patentowego RP poprowadzi Przemysław Piotrowski. Radca prawny Bartosz Wsół  opowie o Umowach inwestycyjnych i pułapkach.  Po części dotyczącej aspektów prawnych uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem Venture Capital od kuchni, czyli jak się przygotować do pozyskania kapitału od Inwestora. Prezentację poprowadzi Marcin  Bielówka z INNOventure. O tym, jak instytucje finansowe wspierają startupy i jak się do pracy z nimi przygotować opowiedzą Marta Pośnik i Janusz Rutkowski  z BNPP w prezentacji – Nie taki bank straszny. Po przerwie na lunch startupy będą uczestniczyć w warsztatach m.in. z budowania zespołu, które poprowadzi Jolanta Piotrowska, która zakłada, że celem pracy z ludźmi jest równowaga w umiejętności zauważania tego, co przynosi satysfakcję. Obecnie pracuje jako Manager Kreatywny w TRYUMF sp. z o.o. oraz psychoterapeuta zorientowany psychodynamicznie w Gabinecie Świadomego Rozwoju. Warsztat, podczas którego startupy dowiedzą się „ Jak przy pomocy środków unijnych rozwijać sprzedaż zagraniczną” poprowadzi Anna Baranowska i Hubert Baranowski z firmy Lunch Munch. Na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek, jak wybrać właściwe targi, jak określić wskaźniki, jak opisać potencjał eksportowy do wniosku, co jest największą wartością w realizacji projektu, a na co uważać.

Partnerzy wspierający projekt:

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna (TSSE) EURO-PARK WISŁOSAN;

Meden-Inmed; AVIA Solar; TÜV NORD Polska; Britenet; Ryvu Therapeutics; Terra Seed; ZENDESK, TWILIO; MIRO; ENEA

Projekt „Platforma Startowa Unicorn Hub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ewelina Wiechnik

F