In Aktualności

17 listopada 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki naboru konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Po podpisaniu umowy z PARP, Lider projektu – Fundacja „OIC Poland” będzie realizowała projekt w Partnerstwie, w skład którego wchodzi:

•            Lubelska Akademia WSEI

•            Sentinel Innovation Sp. z o. o.

•            Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST)

•            Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o.

•            Centrum Medyczne „Sanitas” Sp. z o.o.

•            Wpierać nas będzie ponad 20 partnerów ekosystemowych m.in.:

•            Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki.

•            Uniwersytet Medyczny w Lublinie

•            Politechnika Białostocka

•            Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii

•            INNOAGH sp. z o.o.

•            INNOventure ASI Sp. z o.o

•            IZBA GOSPODARCZA ALTERNATYWNYCH

•            SPÓŁEK INWESTYCYJNYCH (IGASI)

•            Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

•            Britenet sp. z o.o.

•            Grupa UNIMOT S.A. / AVIA Solar

•            SOLWIT S.A.

•            Vena Art Sp. z o.o.

•            Laven SA

•            Consonance Sp. z o.o.

•            ALETO.DESIGN

•            Arfa s.c. Bogusław Szczygieł, Rafał Wachowicz

•            Refericon Sp. z o.o.

•            UXMINING Sp. z o.o.

•            RMBS

•            RevDeBug.com

•            Business Horizon Sp. z o.o.

Startupy będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci: 

• miejsca do pracy / rejestracji firmy

• usług podstawowych (księgowe, prawne, marketingowe)

• opieki dedykowanego managera inkubacji

• usług specjalistycznych w zakresie opracowania i weryfikacji modelu biznesowego w zakresie projekcji finansowej, ochrony własności intelektualnej, realizacji eksperymentów biznesowych, analizy konkurencji i innowacyjności, pitchingu

• warsztatów modelowania biznesowego, budowy MVP, roadmapy projektu itp.

• grantu FINANSOWEGO na zbudowanie MVP nawet do 50 tys zł.

Specjalizacje branżowe:

• medycyna i zdrowie

• specjalizacja horyzontalna

Założenia programu:

270 startup

• 9 rund inkubacji

• runda inkubacji trwająca ~ 22 tygodni

Planowane rozpoczęcie naboru pomysłów – styczeń 2024

Wartość projektu – 21 678 972,25 zł.

Startupy będą mogły korzystać z darmowych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem swojego pomysłu biznesowego, a wsparcie Platformy startowej będzie koncentrowało się na testowaniu i weryfikowaniu hipotez biznesowych i technologicznych startupu, aż do momentu przygotowania kompletnego modelu biznesowego oraz pierwszej wersji produktu umożliwiającego wdrożenie innowacyjnego produktu startupu. Każdy startup pod opieką swojego Menagera Inkubacji będzie realizował Indywidualny Plan Inkubacji.

Szczegóły dostępne są na stronie www.parp.gov.pl

źródło: OIC POLAND : https://www.oic.lublin.pl/aktualnosci/

F