In Aktualności

Szkolenia tego typu dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, dzięki którym kursant jest w stanie samodzielnie obsłużyć urządzenia obróbcze programowane numerycznie. Ponadto, warto pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach ukończony kurs operatora CNC jest kluczowym argumentem podczas postępowania rekrutacyjnego związanego z poszukiwaniem wykwalifikowanych kadr przez firmy produkcyjne. Innymi słowy mówiąc: kurs CNC daje podstawy i umiejętności praktyczne, które później należy już tylko rozwijać, które -jednocześnie – zwiększają szanse osób poszukujących zatrudnienia na rynku pracy.

Szkolenie rozpoczyna się 23 kwietnia 2018 r. Właśnie uruchomiono zapisy. Kurs trwa około 20 dni roboczych, obejmuje łącznie 120 godzin zajęć (80 – godzin zajęć praktycznych i 40 godzin zajęć teoretycznych). Zajęcia praktyczne w zakresie obsługi obrabiarek CNC odbywają się na własnych centrach StSG MZK Sp. z o.o. Szkolenie kończy się egzaminem i certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu operatora obrabiarek CNC. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wydanego w języku angielskim lub niemieckim.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod numerem telefonu 15 814 91 90.

Zapraszamy.

F