In Aktualności

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. zostanie uruchomiony  II nabór uczestników z Gminy i Miasta Nisko do projektu “Aktywizacja- rewitalizacja” realizowanego w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Regionalny Rynek Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu będą podane w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje o projekcie:

F