In Aktualności

30 stycznia (środa), w godzinach od 16.00 do 19.00Kuźni Przedsiębiorczości w Stalowej Woli odbędzie się kolejne spotkanie w ramach promocji Platformy Starowej Unicorn Hub. Tym razem będzie bardzo praktycznie. Gorąco zapraszamy:

✅ wszystkich którzy czują w sobie potencjał do rozwijania biznesu,

✅ interesują się zwinnymi metodykami zarządzania oraz metodami rozwijania produktów innowacyjnych.

Liczba uczestników: 25-30 osób , czas trwania warsztatu: 4 godziny zegarowe

Zapisy: udział w zajęciach jest BEZPŁATNY. Obowiązuje rejestracja ➡️ TUTAJ 

  • w ramach warsztatu dla uczestników przewidziany jest drobny poczęstunek (woda, soki, pizza).

Opis warsztatu

Warsztat ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia oraz techniki rozwoju projektów innowacyjnych, ze szczególnym ukierunkowaniem na projekty o wysokim ryzyku i skalowalne, tzw. rozwiązania startupowe. Podczas zajęć przedstawione zostaną metodologie związane z kreatywnym, iteracyjnym i zwinnym rozwojem biznesu, takie jak: Design Thinking, Lean Startup, Design Sprint, Customer Development oraz Ten Types of Innovation.

Opisane wyżej metodologie zawierają zestaw komponentów wzbogacających proces rozwoju startupów w obszarze:

  • określania problemu i grupy docelowej (tzw. customer-problem fit,),
  • określenia zapotrzebowania na dany produkt (tzw. problem – solution fit),
  • określenia potencjału danego rozwiązania (tzw. solution-market fit).

W trakcie warsztatu, wyjaśnione zostaną pojęcia takie jak MVP (z ang. Minimum Viable Product), Pivot czy koncepcja “get out of the building” określająca sposoby na walidację aktywności w tzw. iteracjach, w bliskich relacjach z użytkownikami, docelowymi odbiorcami rozwiązania. Oprócz powyższych zagadnień, uczestnicy warsztatu zostaną zaznajomieni z projektowaniem wywiadów z użytkownikami oraz formami ich przeprowadzenia, wykorzystując do tego celu prezentację inwestorską typu “Pitch Deck“. Przedstawione zostaną również dostępne źródła wsparcia/finansowania projektów wysokiego ryzyka.

Dodatkowo, uczestnicy otrzymają do dyspozycji unikatowe materiały z zakresu definiowania konkurencji, mapowania trendów technologicznych i określania scenariuszy rozwojowych z użyciem technik typu “cross-industry”, czyli metodyk dotyczących aplikowania niestandardowych rozwiązań rozwijanych przez przedstawicieli innych segmentów rynku do własnego biznesu.

Przebieg warsztatu umożliwi przejście (w pigułce) przez każdy z etapów rozwoju projektu innowacyjnego, adresując przy tym podstawowe ryzyka, szanse i wyzwania. Prowadzący warsztat posłużą się wieloma przykładami praktycznymi, pokazując zarówno te najlepsze przykłady, jak i liczne historie porażek.

Moderatorzy warsztatu

Łukasz Ciesla – posiada 12 letnie doświadczenie w tematyce „otwartych innowacji”, zarówno na stanowisku menedżera w obszarze wdrożeń innowacyjnych produktów w korporacjach i dużych firmach, jak również w ramach regionalnych ekosystemów przedsiębiorczości i innowacji. Koordynował kilkadziesiąt programów innowacji korporacyjnych oraz międzynarodowych programów akceleracji i inkubacji startupów, dla firm takich jak Deutsche Telekom, Intel, Cisco czy Nokia. W ramach powyższych programów, Łukasz współpracował łącznie z 320 firmami innowacyjnymi (z ponad 20 krajów, z 6 kontynentów). Jest pasjonatem metodologii zarządzania projektami innowacyjnymi i zagorzałym praktykiem w tym zakresie.

Łukasz piastuje obecnie stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie Open Innovation House, której rolą jest wsparcie dużych firm i korporacji międzynarodowych w budowaniu efektywnych ekosystemów innowacji, skupionych na generowaniu wartości w oparciu o „otwarte innowacje. Projektuje procesy i tworzy mechanizmy służące pozyskiwaniu nowych / unikatowych rozwiązań pochodzących ze środowiska startupowego, kładąc przy tym szczególny nacisk na strategię innowacji, diagnozę̨ potrzeb w zakresie programów innowacji (m.in. akcelerator, CVC, inkubator, program typu intrapreneurship), mapowanie i projektowanie scenariuszy, dobór właściwych narzędzi wsparcia i ścieżek wdrożeniowych.

Dariusz Bembenek – swoją karierę zawodową rozpoczynał w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT) gdzie od początku pracy w Dziale Parku KPT odpowiadał za usługi dla firm w parku technologicznym. W latach 2009 – 2011 prowadził projekt pn. „Sieć Inwestorów KPT jako platforma wspierania inwestycji w MSP” (POIG 2007-2014), w ramach którego współpracował z 79 firmami w zakresie ich rozwoju i przygotowania do pozyskania inwestora (firmy otrzymały wsparcie w zakresie budowy zespołu, analizy rynku i konkurencji, dopracowania modelu biznesowego, opracowania analizy finansowej, przygotowaniu picht decka, a na zakończenie brały udział w Giełdzie Startupów – spotkaniu z inwestorami kapitałowymi). Następnie w latach 2012 – 2016 jako członek zespołu Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych odpowiadał za budowę środowiska wsparcia dla lokatorów Parku Technologicznego, w tym pełnił rolę bezpośredniego opiekuna kilkunastu firm technologicznych (np. Synerise Sp. z o.o., Investio Sp. z o.o.) oraz funduszy inwestycyjnych zlokalizowanych w ekosystemie KPT. Był również Prezesem Funduszu Zalążkowego KPT, posiadającego w swoim portfelu 20 innowacyjnych startupów z branży ICT. Od 2016 r. w ramach własnej działalności pomaga innowacyjnym firmom technologicznym w ich rozwoju, w tym pozyskaniu finansowania zewnętrznego na realizację innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Od 06.2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu Sentinel Innovation Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w transferze technologii. Od lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie inkubacji startupów, promocji nowych technologii oraz przedsiębiorczości. Doświadczony trener, mentor. Autor publikacji dotyczących start-upów, w tym przede wszystkim instrumentów wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Dotychczas współpracował z kilkudziesięcioma startupami technologicznymi z różnych branż.

Więcej szczegółów pod numerem: w Stalowej Woli: egargas@mzk.stalowa-wola.pl, kontakt: 15 814 91 62.

 

F