Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
  2. dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.mzk.stalowa-wola.pl w zakładce „Informacje podstawowe”, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzk.stalowa-wola.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy MZK, którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
F