In Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje na usługi rozwojowe dla MŚP”. Webinarium odbędzie się 16 lutego 2022 r. od 10:00 do 10.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2022 r. do godz. 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia
(16 lutego 2022 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, zainteresowanych otrzymaniem dotacji na zakup usług prorozwojowych, za pośrednictwem Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB).

W webinarium weźmie udział Pan Grzegorz Karpiuk – kierownik Biura Projektów WSIiZ i koordynator „Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu” z ramienia Uczelni.

Program webinarium:

  1. Powitanie uczestników, informacje organizacyjne. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  2. Kto może uzyskać dofinansowanie;
  3. Definicje pojęć;
  4. Poziom wsparcia;
  5. Przykładowe usługi rozwojowe w ramach PPWB;
  6. Jak aplikować o wsparcie.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu

Henryka Sienkiewicza 86,

39-400 Tarnobrzeg

tel.: 798 771 220, 798 771 194

e-mail lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

Webinarium dla przedsiębiorców.

F