Witamy na naszej stronie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie
działań na rzecz rozwoju gospodarczego
Stymulowanie działań
prorozwojowych
Inicjowanie i kontynuacja
przedsięwzięć wiążących innowacje

O nas

Naszym zadaniem jest pełnienie roli instytucji otoczenia biznesu, wspierającej młodych przedsiębiorców oraz firmy o ugruntowanej pozycji na rynku.

Misją Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej jest zwiększenie konkurencyjności miasta i regionu poprzez kształtowanie klimatu dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości. Tworzymy warunki do efektywnego wspierania przedsiębiorstw, zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulujemy współpracę gospodarki i przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym.

Naszą misją jest budowanie kompetencji technologicznych i biznesowych mieszkańców regionu.
Nasze strategiczne cele obejmują:

  • Sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie działań na rzecz poprawy struktury gospodarczej Stalowej Woli i regionu w kierunku większego w niej udziału firm zaawansowanych technologicznie.
  • Realizowanie i inicjowanie projektów badawczo-rozwojowych  przy udziale ośrodków nauki, uczelni i firm przemysłowych, zmierzających do praktycznego stosowania innowacji technologicznych i produktowych.
  • Upowszechnianie poprzez edukację technologiczną wiedzy o praktycznych zastosowaniach najnowocześniejszych i innowacyjnych technologii, oprzyrządowania, materiałów i surowców, wprowadzaniu do praktyki gospodarczej nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania, informatycznych i technologicznych.
  • Kontynuacja i udoskonalenie własnej inicjatywy pn. edukacja technologiczna, która tworzy możliwość działań komercyjnych.
  • Poszerzenie dotychczasowego zakresu działań mające na celu wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych inwestorów, lokatorów oraz startup-owców.
  • Upowszechnianie i inicjowanie mechanizmów współpracy, clusteringu jako warunków rozwoju, inicjowanie i poszerzenie wpływu StSG na współpracę i jej efekty w obrębie: Klastra Spawalniczego KLASTAL, Klastra HEFAJSTOS, SGPPL DOLINA LOTNICZA i Trójkąta Inkubacji i Zaawansowanych Technologii Stalowa Wola-Mielec-Rzeszów oraz innych mechanizmów współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami Innowacji.
  • Zainicjowanie i kontynuacja przedsięwzięć wiążących innowacje, zwłaszcza innowacje w sferze usług z potrzebami społecznymi środowiska (innowacje społeczne).
  • Stymulowanie różnych działań prorozwojowych w środowisku miasta i regionu, w każdym ich przejawie zgodnym z krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Główne zadania wykonywane przez StSG:

Inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm.

Działania informacyjne, szkoleniowe doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wynajem atrakcyjnej powierzchni biurowej i przemysłowej oraz udostępnienie wyposażenia laboratoryjno-produkcyjnego rozwijającym się firmom w dwóch budynkach, ulokowanych w biznesowym centrum miasta.

Zarządzanie terenami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.

Realizacja projektów i przedsięwzięć służących realizacji statutowych zadań, zapewnieniu ich finansowania itp.

Wykonywanie usług produkcyjnych i laboratoryjnych na rzecz osób i przedsiębiorstw zainteresowanych ofertą StSG w tym zakresie.

Zarządzanie urządzeniami powierzonymi StSG przez Gminę Stalowa Wola w ramach umów operatorskich.

Aktywne uczestniczenie we własnych i zewnętrznych projektach klastrowych, zgodnych ze strategicznymi celami StSG.

Tworzymy warunki do efektywnego kreowania i wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulowania współpracy gospodarki i przemysłu ze środowiskiem naukowo – badawczym.

Aktualności

F