In Aktualności

Przedstawiamy wyniki rekrutacji do projektu „Aktywizacja-rewitalizacja” w ramach I naboru dla Gminy i Miasta Nisko.

Poniżej znajdują się Listy kandydatów/ kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (osobno dla kobiet i mężczyzn).

lista_rankingowa_nabor_nr_i

F