In Aktualności

39 spółek startupowych zaprezentowało się w Lublinie podczas Unicorn Hub DemoDay #4. Młode firmy miały tylko 5 minut na zaprezentowanie swoich innowacyjnych pomysłów biznesowych przed panelem ekspertów wchodzących w skład komisji oceniającej. Wystąpienie było okazją do pokazania efektów 4-miesięcznego programu inkubacji, podczas którego pod okiem managerów inkubacji, nowoutworzone spółki weryfikowały rynkowo założenia swoich biznesów i otrzymały wsparcie specjalistów z zakresu strategii marketingowych, księgowości, prawa, budowania modeli biznesowych, analizy konkurencji, a także prototypowania swoich produktów. Udział w projekcie to również okazja do nawiązania współpracy z szerokim ekosystemem Platformy Startowej, który współtworzą osoby zarządzające instytucjami otoczenia biznesu, fundusze kapitałowe, uczelnie wyższe, firmy konsultingowe oraz parki technologiczne.

W wydarzeniu kończącym IV rundę inkubacji wzięli udział przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta w Lublinie. Startupy z IV rundy, które otrzymały rekomendację Platformy Startowej Unicorn Hub mają otwartą drogę do ubiegania się o dofinansowanie w wysokości 1 000 000 złotych, które przyznaje w ramach konkursu PARP, z przeznaczeniem na dalszy rozwój innowacyjnego produktu.

Podczas spotkania nie zabrakło wystąpień gości, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w rozwoju podobnych firm. Kamil Bargiel CEO z SentiOne – spółki z branży IT – poprowadził prelekcję na temat „5 rad jakie chciałby otrzymać, gdy zakładał SentiOne”. Założyciel spółki to finalista konkursu EY Przedsiębiorca Roku w Polsce 2017, pierwszy startup założył jeszcze podczas studiów i jako pierwsza polska firma pozyskał dofinansowanie funduszu AIP Seed Capital oraz wsparcie kapitałowe inwestora z USA.

Platforma Startowa Unicorn Hub celuje swoje wsparcie w startupy z szeroko rozumianej branży IT/ICT, branży Smart City/Transport oraz Medycyny i Zdrowia Publicznego. Do tej pory wśród zgłaszanych pomysłów znalazły się: aplikacje mobilne do nauki śpiewu, prawidłowego procesu współpracy z dietetykiem, wsparcia systemów księgowych i analitycznych,  rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa danych informatycznych, program do digitalizacji zbiorów muzealnych, wegańskie lody, ale także rozwiązania z zakresu dbania o zdrowie psychiczne czy zapobiegania powrotom do uzależnień.

Część spółek biorących udział w procesie inkubacji zarejestrowało działalność w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej, gdzie startupy mogą pracować również nad prototypem swoich produktów. Doświadczenie i zasoby hali produkcyjno-montażowej Inkubatora są bowiem ważnym elementem procesu tworzenia nowych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Kontakt w sprawie złożenia wniosku startupowego w Stalowej Woli: 15 814 91 62

————————————————————————————————————————————————————

Projekt „Platforma Startowa Unicorn Hub” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

   

F