In Aktualności

Informujemy, iż Biuro Projektu „Finansowanie usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” funkcjonuje również pod adresem: Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1- II piętro, pokój 217 (Budynek dawnej Dyrekcji Huty). Pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.

Zespół projektowy SSG.

F