In Aktualności

Beneficjentów projektu pn.: „Finansowanie Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw informujemy, iż jesteśmy w momencie weryfikacji wniosku o płatność.
Oczekujemy na przekazanie środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej i w związku z powyższym, wypłata refundacji usług rozwojowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez operatora kolejnej transzy dofinansowania.

Pozdrawiamy 🙂

Zespół projektowy StSG.

F