In Aktualności

W dniu 27 czerwca 2023 roku w Warszawie, w PKO Rotunda, przy ul. Marszałkowskiej 100/102 odbyło się finałowe wydarzenie Demo Day #10 kończące X rundę inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub. To święto innowacyjnej przedsiębiorczości będące również zwieńczeniem pracy nad całym projektem. Podczas Demo Day#10 20 startupów z Polski Wschodniej zaprezentowało swoje innowacyjne rozwiązania biznesowe skierowane dla branż IT/ICT i Medycyna/ Zdrowie publiczne, smart city/transport. Nie zabrało tam również stalowowolskiego teamu Unicorn Hub, zespołu Kuźni Przedsiębiorczości Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

W ramach inkubacji, pod okiem dedykowanego Managera inkubacji i ekspertów branżowych startupy pokonywały kolejne kamienie milowe. W trakcie inkubacji startupy przekształciły swoje innowacyjne pomysły biznesowe w produkty i usługi oraz zweryfikowały opracowane strategie i modele biznesowe. Każdy startup zrealizował kompleksowy program inkubacji, szyty na miarę swoich potrzeb. Zwieńczeniem tych prac będzie zaprezentowanie na Demo Day#10 potencjału poszczególnych rozwiązań przed panelem ekspertów, VC i zaproszonymi gośćmi. Spółki przedstawią rezultaty 4-miesięcznego programu inkubacji obejmującego mentoring, warsztaty, networking, spotkania z partnerami oraz planowane ścieżki komercjalizacji rozwiązań. Proponowane rozwiązania to odpowiedź na problemy świata, wyzwania społeczne i środowiskowe, podążające za trendami technologicznymi, ekonomicznymi, komunikacyjnymi. W Unicorn Hub przekuwano ideę w realny biznes.

Podczas wydarzenia startupy będą oceniane przez specjalnie powołany panel ekspertów. Najlepsze otrzymają rekomendację Platformy Startowej Unicorn Hub, będącej szansą na ubieganie się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie nawet 3 milionów 600 tysięcy złotych.  To  kolejny krok, by móc rozwijać i realizować z sukcesem innowacyjne pomysły.

W czasie wydarzenia przed startupami wystąpią alumni Platformy Startowej Unicorn Hub – spółki MAGLY i Binderless. Founderzy tych startupów podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem w czasie wdrażania innowacji na rynek.  Opowiedzą o magii tworzenia startupu i o tym w co zainwestowaliby milion złotych  oraz  czy zrobiliby to ponownie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Patronat medialny objął MamSTartup. Wydarzenie realizowane było w Partnerstwie z PKO Bank Polski, Open Innovation House i Grupą TAURON.

Platforma Startowa Unicorn Hub od ponad 3 lat wspiera sturtupy w procesie inkubacji. To projekt realizowany z Poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, dzięki któremu od 2019 r. przeprowadzono 10 czteromiesięcznych rund inkubacji. W okresie realizacji projektu do oceny i przeanalizowania przez ekspertów pomysłów, wpłynęło 2102 wnioski.

Na terenie Polski Wschodniej zarejestrowanych zostało 327 spółek, a 119 startupów z Unicorn Hub otrzymało dofinansowanie na wdrożenie produktu/usługi na rynek, na łączną kwotę dotacji z poddziałania 1.1.2. ponad 112 mln zł.

Ekosystem wsparcia startupów Platformy Unicorn Hub oparty jest na współpracy kilkudziesięciu partnerów, w tym firm, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, funduszy VC oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

Więcej informacji na stronie https://unicornhub.pl/unicorn-hub-demoday10/

Zespół projektowy Kuźnia Przedsiębiorczości MZK

Relacja foto ze spotkania poniżej:

 

 

F