In Aktualności

Stalowowolska Strefa Gospodarcza MZK realizuje projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który jest uzupełnieniem do projektu rewitalizacji Rozwadowa. Ma on na celu aktywizację zawodową mieszkańców Stalowej Woli pozostających bez pracy lub chcących zmienić kwalifikacje zawodowe. Jest to projekt ze wsparciem unijnym, bezpłatny dla osób aktywizowanych i przedsiębiorców, którzy wezmą w nim udział. Pierwsze spotkanie dla chętnych uczestników oraz przedsiębiorców odbędzie się  23 czerwca, w czwartek o godzinie 17.00 w sali odnowionego rozwadowskiego Sokoła:

–  Na udziale w projekcie mogą skorzystać zarówno bezrobotni, jak i przedsiębiorcy z terenów rewitalizowanych. Jedni mogą zyskać bardzo atrakcyjne szkolenia przyuczające do konkretnego zawodu, a drudzy przyjmując na staż, otrzymają szansę na znalezienie pracownika, który uzyskał szkolenia dostosowane do profilu ich firmy – wyjaśnia Justyna Mróz.

W drodze do uzyskania pracy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo prowadzi doradca zawodowy oraz pośrednik pracy, którzy we współpracy z uczestnikami dobierają szkolenia i kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia lub osobą zależną w okresie szkolenia i stażu, a także stypendium szkoleniowe oraz stażowe w kwocie 1565 złotych netto. To naprawdę bardzo atrakcyjny projekt dla bezrobotnych – przekonują prowadzący projekt ze Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej MZK.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z Gminy Stalowa Wola powyżej 30 lat, bezrobotne, bierne zawodowo, w szczególności kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe, ubogo pracujące, rolnicy i członkowie ich rodzin, imigranci i reemigranci.

Wszystkich informacji udzielają pracownicy SSG-MZK pod numerem 511 440 515  lub 15  842 33 41 wew.27 informacji należy szukać także na stronach MZK i SSG oraz na fanpage’ach.

Liczba miejsc jest ograniczona.

NABÓR

Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2022 r. zostanie uruchomiony  nabór uczestników z Gminy Stalowa Wola do projektu “Aktywizacja- rewitalizacja” realizowanego w ramach VII osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu będą podane w odrębnym ogłoszeniu.

 

F