In Aktualności

W czwartek i piątek, 2 i 3 września w budynku Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej (Kwiatkowskiego 9) spotka się ponad 80 młodych startupowców z całej Polski. Wszystko to za sprawą partnerstwa, które SSG – MZK realizuje od 3 lat, będąc partnerem wiodącym projektu PARP – Platformy Startowe dla nowych pomysłów POPW 2014-2020. Najbliższe spotkanie odbędzie się w ramach wydarzenia programowego – Design Sprint by Unicorn Hub.
Od godz. 9.00 w czwartek w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej, spotkają się wysoce innowacyjne spółki, które w obecnej 6 rundzie inkubacji rozwijają swój pomysł biznesowy. Wśród projektów są m.in.: system do zarządzania i monitorowania kanalizacją deszczową, system certyfikacji dostępnego i inteligentnego miasta, aplikacja i platforma internetowa ułatwiająca kontakt spółdzielni z mieszkańcami, system obsługi współdzielonych lotów pasażerskich i towarowych – taksówka lotnicza.

Zespół Kuźni Przedsiębiorczości MZK jest kluczowym Partnerem projektu, dlatego tym razem, startupy spotykają się w Stalowej Woli. Podczas spotkania founderzy innowacyjnych rozwiązań będą mieli okazję uczestniczyć w warsztacie integrująco-budującym, który poprowadzi ekspert ds. pitchingu – Kasia Majewska. Na spotkanie zaproszony został również Marin Bielówka (stalowowolanin), założyciel funduszu kapitałowego Venture Capital, który opowie o finansowaniu rozwoju spółki inwestycjami kapitałowymi.

Platforma Startowa Unicorn Hub realizowana jest w teamie lubelsko-krakowsko-stalowowolskim, a liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Wraz z 12 Partnerami tworzymy unikalny ekosystem, który zakłada wsparcie startupów z branży IT/ICT, Medycyny/Zdrowia publicznego, Smart city/Transport. Projekt zapewnia spółkom indywidualny program inkubacji, trwający 4 miesiące oraz pakiet usług podstawowych (zapewnienie wsparcia organizacyjnego, przestrzeni do pracy, mentoringu, obsługę księgową, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, podstawowe wsparcie marketingowe oraz dostęp do warsztatów z zakresu wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji na sesje pokazowe) i specjalistycznych jak dopracowania modeli biznesowych, weryfikację pomysłu, możliwości finansowania.

Jak podkreśla PARP, – „Platforma Startowa Unicorn Hub jest wiodącą platformą spośród wszystkich 5 platform działających obecnie na terenie Polski Wschodniej”.

Dotychczasowe efekty realizacji projektu:

– w 5 rundach inkubacji w projekcie uczestniczyło 147 startupów z Polski i z zagranicy, które zarejestrowały swoje działalności na terenie Polski Wschodniej i które po zakończonym
4 miesięcznym procesie inkubacji przygotowane są do działalności rynkowej.

36 spółek zarejestrowanych zostało w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej, pod adresem: Kwiatkowskiego 9.

wartość podpisanych umów ze spółkami zarejestrowanymi w SSG i dofinansowanie z PARP to kwota ponad 6,5 mln zł (6 533 116,28 zł), część aplikujących oczekuje na wyniki konkursu.

Po zakończonej inkubacji, 56 spółek otrzymało łącznie 53 339 596,83 zł dofinansowania,
w konkursie 1.1.2 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dalszy rozwój.

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

K.G
E.W.

 

F