In Aktualności

W dniach 2-3 lutego 2023 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Demo Day #9.0. Wydarzenie było finałowym spotkaniem kończącym IX rundę inkubacji Platformy Startowej Unicorn Hub. W czasie tego wydarzenia 37 startupów z Polski Wschodniej zaprezentowało innowacyjne rozwiązania biznesowe z trzech głównych branż:
– IT / ICT,
– medycyna i zdrowie publiczne,
– smart city i transport.

Wydarzenie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym było zwieńczeniem czteromiesięcznego programu inkubacji spółek w Platformie Startowej Unicorn Hub. W tym czasie przy wsparciu doświadczonego zespołu managerów inkubacji i ekspertów, również ze Stalowej Woli startupy przekształciły swoje innowacyjne pomysły biznesowe w produkty i usługi oraz zweryfikowały opracowane strategie i modele biznesowe. W czasie wydarzenia Demo Day inkubowane spółki przedstawiły swoje finalne rozwiązania, wypracowane w czasie inkubacji w Platformie Startowej Unicorn Hub.
Kolejnym krokiem dla startupów będzie ubieganie się o dofinansowanie swoich pomysłów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Najlepsze startupy wybrane przez PARP mają szansę na uzyskanie nawet 3 miliony 600 tysięcy złotych dofinansowania. Finansowanie sturtupów odbywa się w ramach środków Funduszy Europejskich.

„Rozwój startupów jest światowym fenomenem. Startupy stały się katalizatorami wzrostu i rozwoju gospodarki. Przyciągają kapitał, tworzą nowe miejsca pracy a także stwarzają możliwości i perspektywy dla osób podejmujących kształcenie w kierunkach innowacyjnych i przyszłościowych dla rozwoju gospodarki. Wychodzą również naprzeciw problemom świata, wyzwaniom społecznym i środowiskowym, łącząc innowacyjne podejście do biznesu z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.” – mówiła dr Ewelina Iwanek, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Fundacja OIC Poland jest lidera projektu Platformy Startowej Unicorn Hub.

„Innowacyjne rozwiązania proponowane przez startupy podążają za trendami technologicznymi, ekonomicznymi, komunikacyjnymi, społecznymi czy też środowiskowymi. Samo dostrzeganie trendów nie jest jednak wystarczające. Ważna jest umiejętność ich adaptacji i przełożenia na produkty czy usługi, tak aby mogły zaistnieć na rynku. Po przejściu procesu inkubacji sturtupy mają szanse nie tylko zaistnieć na rynku, ale także go zmieniać.” – dodała dr Ewelina Iwanek.

W czasie wydarzenia przed startupami wystąpili eksperci i praktycy biznesu: Marcin Bielówka, który od 12 lat kieruje funduszami seed-capital inwestującymi w innowacyjne firmy rozwijające najnowsze technologie oraz Alain Heureux – Anioł Biznesu, który od wielu lat tworzy i zarządza firmami w całej Europie.
W trakcie Demo Day wystąpili także alumni Platformy Startowej Unicorn Hub – spółki Prevly i IQBIOZOOM. Founderzy tych startupów podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem w czasie wdrażania innowacji na rynek.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Telewizja Polska Oddział Lublin, Polskie Radio Lublin, Info Magazyn Lubelski.

Platforma Startowa Unicorn Hub od ponad 3 lat wspiera sturtupy w procesie inkubacji. W tym czasie 261 startupów zostało przygotowanych do działalności rynkowej, a 119 startupów otrzymało dofinansowanie z PARP na łączną kwotę ponad 112 milionów złotych. Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.
W dwudniowym wydarzeniu, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym uczestniczyło 80 osób.
Podczas dwóch dni transmisja na kanale YT i profilu FB wydarzenie dotarło do 542 odbiorców, a 300 osób obejrzało relację na FB.
Partnerzy projektu:
Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
Centrum Medyczne „Sanitas”
Dom Mediowy Vena Art
Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli
Akademia WSEI
Summer Agency
Sentinel Innovation
Krakowski Park Technologiczny
Fundusz VC: INNOVenture
fINDUSTRY Fundusz Przemysłu 4.0
KLS Partners Sp. z o.o.
Partnerzy technologiczni:
Amazon Web Services
Miro
Twilio
Zendesk
Partnerzy strategiczni:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
TERRA seed
Britenet
Ryvu Terapeutics
AVIA SOLAR
Grupa Unimot
TÜV NORD Polska
Więcej informacji na stronie https://unicornhub.pl/
Kontakt:
Ewelina Wiechnik – koordynator Demo Day
Specjalista ds. promocji, Platforma Startowa Unicorn Hub
Tel. kom. 723 422 397
e-mail: ewiechnik@mzk.stalowa-wola.pl
https://unicornhub.pl/
fB: @PSUnicornHub

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020

 
E.W

F