do Aktualności

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.

Spotkanie adresowane jest do mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z funduszy europejskich. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje na temat  wsparcia dla potencjalnych beneficjentów z poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 09 października 2019 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Kuźni Przedsiębiorczości, Kwiatkowskiego 1 (sala konferencyjna pokój 225 a), 37-450 Stalowa Wola.

Program spotkania

  • Informacje podstawowe nt. warunków ogłoszonego konkursu.
  • Dokumentacja aplikacyjna.
  • Etapy konkursu, kryteria oceny i wyboru projektów.
  • Najczęściej popełniane błędy.
  • Pożyczka standardowa na rozwój.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy składać do dnia 8 października 2019 do godz. 15.00

– na adres e-mail: pjurkiewicz@mzk.stalowa-wola.pl, jmroz@mzk.stalowa-wola.pl

– lub pod numerem telefonu 15 814 91 12, 15 814 91 61

Serdecznie zapraszamy

 

F