do Aktualności

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu obsługi obrabiarek CNC w Stalowowolskiej Strefie Gospodarczej.

Szkolenia tego typu dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, dzięki którym uczestnik szkolenia będzie mógł samodzielnie obsłużyć obrabiarki sterowane numerycznie. Ponadto, warto pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach ukończony kurs operatora obrabiarek CNC jest kluczowym argumentem podczas postępowania rekrutacyjnego związanego z poszukiwaniem wykwalifikowanych kadr przez firmy produkcyjne. Innymi słowy mówiąc: kurs ten daje podstawy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne, które później należy już tylko rozwijać zwiększając swoje szanse zatrudnienia na każdym rynku pracy.

Kolejna tura szkoleń rozpocznie się 14 stycznia 2019 r. Właśnie uruchomiono zapisy. Kurs trwa 20 dni roboczych, obejmuje łącznie 120 godzin zajęć (80 – godzin zajęć praktycznych i 40 godzin zajęć teoretycznych). Zajęcia praktyczne w zakresie obsługi obrabiarek CNC odbywają się na własnych centrach obróbczych StSG MZK Sp. z o.o. przy ulicy Kwiatkowskiego 9.
Zajęcia kończą się egzaminem i certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu operatora obrabiarek CNC. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu wydanego w języku angielskim lub niemieckim.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod numerem telefonu 15 814 91 90.

F